Emel ÇİNÇİK, S. Cansu YILDIZ, Özge YILDIRIM

TEKRARLI YIKAMANIN FARKLI ÜRETİM PARAMETRELERİYLE ÜRETİLMİŞ İĞNELENMİŞ VE KALENDERLENMİŞ DOKUSUZ YÜZEY TEMİZLİK BEZLERİNİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF REPEATED LAUNDERING ON PROPERTIES OF NEEDLED AND CALENDERED NONWOVEN CLEANING MATERIALS PRODUCED WITH DIFFERENT PROCESS CONDITIONS

Tekstil ve Konfeksiyon

2017 - Cilt: 27 - Sayı: 1

Sayfalar: 60 - 67