Emine ÖZMETE, Işıl EKER

İş - Aile Yaşamı Çatışması ve Roller: Kamu Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme

Work - Family Conflict and Roles: Assessment of the Public Sector

Çalışma İlişkileri Dergisi

2012 - Cilt: 3 - Sayı: 2

Sayfalar: 1 - 23