Ahmet Burcin YERELI

TÜRKIYE İÇİN DAHA LİBERAL BİR ANAYASA TERCİHİNİN TEMEL ESASLARI

BASIC PRINCIPLES OF HAVING MORE LIBERAL CONSTITUTION IN TURKEY

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2009 - Cilt: 11 - Sayı: 22

Sayfalar: 225 - 237