Mustafa Tenekeci

EVALUATING OF THE BOOK OF EGYPT’S MYSTERY IN TERMS OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND THE CHARACTERISTIC WHICH ARE DETERMINED IN THE 7th COUNCIL OF NATIONAL EDUCATION

Milli Eğitim Dergisi

2011 - Cilt: 41 - Sayı: 189

Sayfalar: 105 - 117

Benzer Makaleler

OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Özlem AKSU, Murat AKTAŞ, Ahmet GÖKMEN, Gülay EKİCİ, Hülya GÜLAY OGELMAN

Vidinli Tevfik Paşa Tarafından Mebâhis-i İlmiye’de Yayımlanan Logx ve Arctanx Fonksiyonlarının Türevlerine ve Seriye Açılımlarına Dair Makale ve Değerlendirilmesi

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Ayşe KÖKCÜ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları ile Öğrenme Biçim ve Stillerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yusuf ZORLU, Fulya ZORLU

EHL-İ SÜNNET KELÂMI AÇISINDAN İLÂHÎ İLİM VE ‘LEALLE’ – KELÂM-BELÂĞAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME –

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hasan Tevfik MARULCU

Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarını Farklılaştıran Değişkenler ve Bir Model Önerisi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gamze DOLU, Handan ÜREK

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖZETLEME STRATEJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Fatma Susar Kırmızı

İkinci Meşrutiyet Devrinde Meclis-i Mebucan’ca Düşürülen İlk Kabine: Kâmil Paşa Hükümeti

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yaşar ÖZÜÇETİN, Sıddık YILDIZ

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE’NİN ÖĞRETİMİNDE ŞİİRİN KULLANIMI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hüsnü CEYLAN