Zeynep GÜNER

Veri Madenciliğinde Cart ve Lojistik Regresyon Analizinin Yeri: İlaç Provizyon Sistemi Verileri Üzerinde Örnek Bir Uygulama

Sosyal Güvence

2014 - Sayı: 6

Sayfalar: 53 - 99

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DE BİR HAVAYOLU İŞLETMESİNE AİT PARÇA SÖKÜM RAPORLARINA İLİŞKİN VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

Feyza GÜRBÜZ, Lale ÖZBAKIR, Hüseyin YAPICI

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası ve Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi

Ertuğ EVREKLİ, Ali Günay BALIM

İmalat sektöründe kalite iyileştirmede veri madenciliği tekniklerinin kullanımı

Gülser KÖKSAL, İnci BATMAZ, Murat Caner TESTİK, Fatma GÜNTÜRKÜN

Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcı Etkileşimlerinin Sınıflandırma Algoritmaları ile Analizi

Hakan GÜLDAL, Yılmaz ÇAKICI

Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri için Veri Madenciliği Teknikleri Kapsamında Perakende Sektöründe Kümeleme Analizi Uygulaması

Ersin NAMLI, Sümeyra MURAT

Karikatürlerde Çevirmen ve Çeviri

Ayşe Şirin OKYAYUZ, Mümtaz KAYA

Veri Madenciliği Uygulamasına İlişkin PAÜ Hastanesinde Hasta Profilinin Belirlenmesi

İrfan Ertuğrul, Arzu Organ, Ayşegül Şavlı

İMKB’DE İŞLEM GÖREN KOBİ’LERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: CHAID KARAR AĞACI UYGULAMASI

Ali Serhan KOYUNCUGİL, Nermin ÖZGÜLBAŞ

Hanehalkının Konut Kira Talebine Etki Eden Faktörlerin Veri Madenciliği ile İncelenmesi

Kübra ÖNDER, Hüseyin TURGUT

Müşterilerin Sadakat Geliştirme Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Selma KALYONCUOĞLU, Emel FAİZ