Ömer Faruk İŞCAN

YÖNETSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL SİYASETİN AHLÂKİLİĞİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2005 - Cilt: 19 - Sayı: 1

Sayfalar: 307 - 324