Recep YÜNCEVİZ, Orhan KARSAN, Şenol DANE, Süleyman CAN

SERBEST VE GREKO ROME N GÜREŞÇİLERİNDE SPOR SAKATLIKLARININ VÜCUT BÖLGELERİNE GÖRE DAĞILIMI

INJURY VARIATION AROUND BODY IN FREE AND GRECO-ROMAN WRESTLERS

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

1997 - Cilt: 2 - Sayı: 4

Sayfalar: 13 - 17