Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, Mehmet ULAŞ, Kemal TAMER

Beden Eğitimi-Ötekileştirme ve Soyutlanma (BEÖSÖ) Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Physical Education Marginalization and Isolation Scale (PE-MAIS)

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2019 - Cilt: 24 - Sayı: 3

Sayfalar: 155 - 166