Nizamettin BAYYURT

İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2007 - Sayı: 53

Sayfalar: 577 - 592