Yunus AYATA

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ÂSIM’INDA TOPLUMSAL MESELELER - SOCIAL MATTERS IN MEHMET AKIF ERSOY’S ASIM

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Cilt: 38 - Sayı: 2

Sayfalar: 35 - 52