Eyüp ZENGİN, Aqil ESEDOV

ÇEVRE SORUNLARININ YEREL ÖZELLİKLERİ VE ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2010 - Sayı: 59

Sayfalar: 149 - 178

Benzer Makaleler

Bazı Tütün Çeşitlerinin Myzus persicae (Sulz.) (Hom.: Aphididae)'nin Biyolojisine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Pınar GÜNEYİ, Yusuf KARSAVURAN

Türkiye’de Radyo Yayıncılığının Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güzin KIYIK KICIR, Hatice Zümrüt TONUS

Uzun Mesafe Koşucuların Fonksiyonel Hareket Analizi Normlarına Göre Değerlerinin Belirlenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Celal BULĞAY, Ali ZORLULAR, Nihan KAFA, Ebru ÇETİN, Pelin AKSEN CENGİZHAN

The Influence of Transformational Leadership in Organizations: The Mediating Role of Meaningful Work

Journal of Economy Culture and Society

Özgür DEMİRTAŞ, D. Mehmet BICKES, Serdar YENER, Mustafa KARACA

Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT

Türkiye'de Yatırım Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Metin BERBER, Uğur SİVRİ, Seyfettin ARTAN

Türk Mûsıkîsinin Modernleşmesi Bağlamında Hammamîzâde İsmail Dede Efendi ve Ferahfezâ Makamı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nesrin FEYZİOĞLU

Fiyat Düzeyinin Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye Deneyimi

Akademik İncelemeler Dergisi

Fatma Davarcıoğlu Özaktaş