Abdürreşit Celil QARLUQ

Günümüz Uygur Aile Yapısındaki Gelişmeler

The Changes in the Structure of Uygur’s Family

Bilig

2005 - Sayı: 34

Sayfalar: 33 - 44

Benzer Makaleler

1, 5, 4' -Trisübstitüe-2-benzilbenzimidazol Türevleri Üzerinde Yapı-Etki İlişkisi Yönünden Araştırmalar-I. Bazı 5, 4'-Disübstitüe-2-benzilbenzimidazol Türevlerinin Sentez, Yapı Açıklamaları ve Mikrobiyolojik Etkileri

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Seçkin ÖZDEN, Tuncel ÖZDEN, Fatma GÜMÜŞ, Ahmet AKIN

MADDE BAĞIMLISI BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK BİR ANALİZİ: İSTANBUL ESENYURT ÖRNEĞİ

Akademik Hassasiyetler

Vural KARAGÜL, Cem HOCAOĞLU

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve Yapılandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Değer Alper

Özel Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Etkileyen Faktörler / Structure of Private Beef Farms and Affecting Factors

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yavuz HAN, Galip BAKIR

Huzurevleri ve Yaşlılık: Ağrı ve İstanbul Örnekleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Fereshteh Ebadi ASAYESH, Mevlüt ÖZBEN

Lif Takviyeli Plastik Levhalar ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde Arayüz Gerilmelerini Etkileyen Parametreler

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Barış Sayın, Ekrem Manisalı

FINDIK TARIMI YAPILAN TOPRAKLARIN BİYOKİMYASAL AKTİVİTE ÖZELLİKLERİ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Ayten KARACA, Rıdvan KIZILKAYA, Hasan HORUZ, Sevinç ARCAK

İŞ VE AİLE YAŞAMINI UZLAŞTIRMA POLİTİKALARI: TÜRKİYE’DE YENİ POLİTİKA ARAYIŞLARI

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ