Hayrettin ŞAHİN, Kemal ÇİFTYILDIZ, Cemile EVKAYA

Çoban Çalışanların Çalışma Şartlarının İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Atyolu Köyü Örneği

Evaluation of the Working Conditions of Herd Employees in Terms of Labor Law: The Example of Atyolu Village

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 76

Sayfalar: 129 - 157