Azime ARISOY, Mehmet Ali TAŞ

Kültürel Boyutların Evde Bakım Hizmetleri Tutumuna Etkisi: Burdur İli Kent Merkezi Örneği

The Effect of Cultural Dimensions on the Attitude of Home Care Services: A Case of Burdur City

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 333 - 359