S.Sonay GÜÇRAY

Çocuk Yuvasında ve Ailesinin Yanında Kalan 9-10-11 Yaş Çocuklarının Öz-Saygı Gelişimini Etkileyen Bazı Faktörler

Some Factors that Impacts the Development of Self-Esteem in 9-10-11 Year Old Children that Resides in Orphanages and their Family House

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

1993 - Sayı: 3

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

ÇOCUK YUVALARI VE YETİŞTİRME YURTLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Abdullah Atli, Mustafa Kutlu

YETİŞTİRME YURTLARINDA KALAN VE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN SELF-DETERMİNASYON DAVRANIŞLARI

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dilek TÜRKMEN ARSLAN, Emine ÖZMETE

Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ender DURUALP, Pınar ÇİÇEKOĞLU

ÇOCUK YUVASI VE YETİŞTİRME YURDU DENEYİMİ OLAN YETİŞKİNLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Toplum ve Sosyal Hizmet

Nur Feyzal KESEN, Serap DAŞBAŞ

Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Mizah Tarzları ve Benlik Saygısı İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Cukurova Medical Journal

Soner ÇAKMAK, Gonca KARAKUŞ, Lut TAMAM, Ali TAŞDEMİR, Mahmut KARAYTUĞ, Ç.ü.tıp Fakültesi 2. SINIF ÖĞRENCİ GRUBU

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Stresle Başaçıkma Tutumlarını Yordama Gücü

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Selahattin AVŞAROĞLU, Asem İDAYEVA

Osmanlı Devleti’nde Alman Kültürel Yayılmacılığı: Maraş Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ayhan DOĞAN

Örgüt Temelli Öz Saygı İle Duygusal Örgütsel Bağlılığa İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Berna YÜNER