Arzu ŞENER, R.günsel TERZİOĞLU

Ailelerin Yaşam Dönemlerine Göre Harcama, Yatırım ve Tasarruf Modellerinin Belirlenmesi

Determining the Expenditure, Investment and Saving Patterns in Respect of Family Life Cycles

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2005 - Sayı: 8

Sayfalar: -