Raif CERGİBOZAN, Ali ARI

Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2017 - Cilt: 39 - Sayı: 1

Sayfalar: 47 - 64