Mustafa Yıldırım

Türkiye’de Kentleşme Sorunlarının Zihni Arka Planı ve Din

THE INTELLECTUAL BACKGROUND OF THE PROBLEMS OF URBANIZATION IN TURKEY AND RELIGION

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2016 - Cilt: 4 - Sayı: 7

Sayfalar: 51 - 75