Mehmet TABAKOĞLU, Şükrü MADEN

NOKTA METAFORU VE VAHDET ÜZERİNE EKLEKTİK BİR METİN: NOKTATÜ’L-BEYÂN RİSALESİ

AN ECLECTIC TEXT ON “NOQTA” METAPHOR AND UNITY: TREATISE OF “NOQTA AL-BAYAN”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 7 - Sayı: 13

Sayfalar: 61 - 93