PALEH KÖYÜNÜN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BİR SANATÇI: İVAN İVANOVİÇ GOLİKOV

Öz Ekim Devrimi ile birlikte Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle Rusya’da Çarlık rejimi sona erer, yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adıyla yeni bir devlet kurulur. Marksist, sosyalist ve komünist düşünce hareketlerinin etkisiyle yeni bir toplumun inşasına başlayan Sovyet hükümeti, din konusunda da devrimin ilk yıllarında ateizmi destekleyen bir tablo çizer. Tanrı inancını zayıflatmak, halkı dinden soğutmak, kilisenin konumunu ve otoritesini kırmak için hükümet devrimin ilk yıllarında yoğun propaganda çalışmaları yürütür. 17. yüzyıldan itibaren ikona sanatıyla uğraşan, Rusya’nın en eski ikona yapım merkezlerinden biri olan Paleh köyü de din konusunda yürütülen bu propaganda çalışmalarından olumsuz yönde etkilenir. İkona sanatına olan talebin azalması, ikona üretimi yapan atölyelerin kapanmasıyla Palehli ustalar işsiz kalırlar. Ahşaptan yapılan kaşıkları, matruşkaları vb. objeleri boyarlar; fakat bu işlerde herhangi bir başarı elde edemezler. Palehli ustaların arayışlarına son veren kişi ise Paleh sanatının kurucusu olarak kabul edilen İvan İvanoviç Golikov (1887-1937) olur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı da Golikov’un Paleh sanatının ortaya çıkmasında oynadığı rol üzerinde durmak, sanatçının yaratıcılığını etkileyen faktörleri, çalışmalarının özelliklerini ve sanatçının sanat yaşamında ön plana çıkan çalışmalarını ele almaktır. Bu çalışma sonunda da Golikov’un Paleh sanatını yeniden canlandırdığı, çalışmalarıyla hem çağdaşlarına hem de kendisinden sonra gelen sanatçılara esin kaynağı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Bakuşinski, A. V. (1934). İskusstvo Paleha, Academia, Moskva-Leningrad.

Jidkov, V. G. (1937). Puşkin v iskusstve Paleha, Gosudarstvennoye İzdatelstvo İzobrazitelnıh İskusstv, Moskva-Leningrad.

Kotov, V. T. (1962). İskusstvo Paleha, putevoditel, Gosuderstvennıy Muzey Palehskogo İskusstva, İzd-vo Literaturıy Na İnostrannıh Yazıkah, Moskva.

Nekrosova, M. A. Paleh. Hudojnik İvan İvanoviç Golikov. http://oldchest.ru/painting/paleh-ivan-golikov/, (07.01.2018)

Polikarov, V., Golikov, İvan İvanoviç (1887-1937)”, Sto pomyatnıh dat. Hudojestvennıy kalendar na 1987 god. M: Sovetskiy hudojnik, 1986, http://www.art-100.ru/text.php?id_texts=3928, (07.01.2018)

Vernadsky, George. (2009). Rusya Tarihi, Çev: Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak, Selenge Yayınları, İstanbul.

Yıldırım, Nejla (2016). Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in Poemalarının Paleh Sanatına Yansıması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Zinovyev, N. M. (1975). İskusstvo Paleha, Vtoroye İzdaniye, İzdatelstvo “Hudozhnik RSFSR”, Leningrad.

http://literatura5.narod.ru/golikov.html (07.01.2018)

http://adm-shr.ru/master-palekhskogo-iskusstva.html (07.01.2018)

http://pionerart.ru/resursnyy-centr/biblioteka/pamyatnye_daty/golikov/#page-top (07.01.2018)