Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

Yıl 2016 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

DUYGUSAL ZEKANIN DIŞADÖNÜKLÜK ÜZERİNE ETKİSİ

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı duygusal zeka ile dışadönük kişilik tipi arasındaki ilişkiyi inceleyerek, duygusal zekanın dışadönük kişilik tipi üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın kuramsal çerçeve kısmında zeka, duygusal zeka, kişilik, içe dönüklük ve dışadönüklük kişilik tipleri hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma kısmına geçmeden önce kavramlara ait literatür taramasından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırma kısmında duygusal zekanın dışadönüklük kişilik tipi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla saha araştırması yapılmıştır. Hazırlanan anket formu Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezlerinde yer alan personele uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda duygusal zeka ve duygusal zekaya ait her bir boyutun dışadönük kişilik tipi üzerinde etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to find out the effect of emotional intelligence on extroverted personal type by examining the relation between emotional intelligence and extraversion. In the theoretical part of the study, it has been given information regarding with quotent, emotional intelligence, personality, introversion, and extroverted personel types. Before the research part, the literature review has been given. Within the research part, it has been conducted survey study in order to determine whether or not emotional quotent has effect on extroverted personality. The prepared survey question has been asked to the staff working in the branches of Turkish Red Crescent Blood Donation at Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde, Nevşehir Simple Linear regression model has been used when analyzing the datas after the survey study This paper has been concluded that each dimension that belongs to emotional intelligence and emotional intelligence has an effect on extroverted personal type by examining the results obtained from the datas.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :