Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisat politikalarının, yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelişmelerin yüksek öğretimde muhasebe eğitimine olan etkisi: eitia ve anadolu üniversitesi iibf örneği -ii

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1, Bilecik Üniversitesi MYO2
Görüntülenme :
443
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyetin ilanından sonra ekonomik alanda yeniden yapılanma, bu alanda yetismis insan gücüne olan ihtiyacı gündeme getirmistir. 1950'li yıllara kadar genelde orta öğretim seviyesinde verilen ticaret eğitimi bu yıldan sonra yüksek öğretim seviyesinde verilmeye baslamıs ve yüksek iktisat mektepleri açılmıstır. Yüksek iktisat mektepleri daha sonra Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi adı altında yurdun çesitli bölgelerinde eğitim vermeye baslamıs ve 1982 üniversite reformu ile bu akademiler Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültelerine(ĐĐBF) dönüstürülmüstür. Bu okulların açılması ticaret ve buna bağlı olarak muhasebe eğitiminin disipline olmasında önemli rol oynamıstır. Uygulanan iktisat politikaları, gelisen teknoloji ve artan rekabet, her alanda olduğu gibi bu kurumlarda verilen muhasebe eğitiminde de önemli değisimlerin yasanmasına neden olmustur. Zaman içinde muhasebe dersleri, ihtiyaçlar doğrultusunda değistirilmis ve gelistirilmistir. Bu çalısmanın amacı cumhuriyetten günümüze uygulanan iktisat politikalarının, yapılan yasal düzenlemelerin ve teknolojik gelismelerin muhasebe eğitimine ve muhasebe derslerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 1958 yılında kurulan Eskisehir Đktisadi ve Ticari Đlimler Akademisi(EĐTĐA) ve 1982 yılında fakülteye dönüstürülen Anadolu Üniversitesi ĐĐBF' nde verilen muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerinin programındaki değisimi ve gelisimi (1958–2008 yılları arasında) analiz edilmistir.

Özet İngilizce :

After the declaration of Republic, the economic restructuring brought the need for trained manpower in this field. Until 1950s, trade (Commerce) education was offered only at the high school level, after 1950, it was offered at the higher education level which was followed with the establishment of Economic and Commercial Sciences Academies in various regions of the country. With the 1982 University Reform, Economic and Commercial Sciences Academies were transformed into Faculty of Economics and Administrative Sciences. Establishment of these schools generated improvement of accounting education which played an important role for the discipline of accounting training. Existing economic policy practices, improving technology and increased competition, like in other areas, played a vital role in initiating considerable changes in the accounting education in these institutions. In time, accounting courses and curriculum were changed and developed based on the needs. The object of this study is to reveal the effects of economic policies, legal regulations and technological developments in accounting education from the republic era to the present. For this purpose, program changes and developments in the accounting education and accounting curriculum, covering the years from 1958 to 2008, between Eskisehir Academy of Economics and Commercial Sciences (EĐTĐA), established in 1958, and Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences(ĐĐBF), converted into faculty in 1982, were analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :