Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inovasyon odaklı faaliyetlerin firma performansına etkisinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi; imkb üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işletmelerde ürün, hizmet veya süreç odaklı olarak gerçekleştirilen inovasyon ve inovasyon odaklı faaliyetlerin işletme performansı üzerindeki etkileri veri zarflama analizi yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. İnovasyon odaklı faaliyetlerin temel amacı ürün, hizmet veya süreçlerde yenilikler meydana getirmek ve teknik bilgiler elde ederek bunun işletmenin faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasıdır. İMKB’de işlem gören bilişim ve teknoloji sektörü firmalarından 9’u analize tabi tutularak 5’inin etkin seviyede olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study effects of innovation and innovation based activities performed focused on product, service and process was tried to found via data envelopment analysis. Basic aim of innovation based activities is making innovation on products, services and processes and making positive attributions on company activities with knowhows. 9 of Istanbul Stock Exchange Technology and Information Index firms were analyzed and 5 of them were determined as efficient. Results were reviewed detailly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :