Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma betimsel araştırma niteliğinde olup tarama modelinde yürütülmüştür. Bu çalışmada da pedagojik formasyon eğitimi alan fen edebiyat ve sağlık meslek yüksek okulu mezunu öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları birer olgu olarak düşünülmüş ve çalışma sürecinde de bu olgular betimlenerek ilişkilendirilme yoluna gidilmiştir. Çalışma grubu, amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik durum örneklemesi kapsamında belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında fen edebiyat fakültesi ve sağlık yüksek okulu mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının özelliklerini yansıttığı düşünülen Ahi Evran Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde öğrenim görmekte olan toplam 135 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma verilerini toplamak için Özgür (1994) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Çalışmada, elde edilen verilerin analizi sürecinde SPSS 15 paket programından yararlanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen verilerin analizi sürecinde; betimsel istatistikler ile birlikte açımlayıcı istatistik teknikleri uygulanmıştır. Ayrıca eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; çalışmada, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik genel tutumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu ve 60 % oranında öğretmenlik mesleğine yönelik kendilerini yeterli gördükleri saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to analyze the attitudes of prospective teachers who took pedagogical formation education toward teaching profession. The study is a descriptive research. In this study, prospective teachers attitudes toward teaching profession were thought as a phenomenon and these phenomenons were related with each other by making descriptions. Study group was determined through homogeneous case sampling which is a kind of purposively sampling. A total of 135 prospective teachers which took pedagogical formation education at continuing education center of Ahi Evran University participated to the study in 2011-2012 academic year. A survey, developed by Ozgur (1994), was used to collect the data. SPSS 15 package program was used to analysis the data. Exploratory statistic techniques along with descriptive statistics were used during the analysis period. Effect sizes correlation coefficient was calculated. Results indicated that attitudes of prospective teachers who took the pedagogical formation education about teaching profession were above the average level and they see sufficient themselves for teaching profession.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :