Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarının bazı sosyo-demografik faktörlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarının belirlenmesi ve mesleki kararsızlıklarının sosyo-demografik değişkenlere göre farklılığının incelenmesidir. Araştırmaya İzmir ilinde farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarından 268 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin mesleki kararsızlıkları "Mesleki Karar Envanteri" ile ölçülmüştür. Öğrenci ve ailelerine ait demografik bilgileri elde etmek için ise araştırmacı tarafından geliştirilen bir "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki karar envanteri alt boyutları arasında yer alan akılcı olmayan inançlar puan ortalamaları cinsiyete göre; akılcı olmayan inançlar ve dışsal çatışma alt ölçeklerinin puan ortalamaları yaş ve sınıf düzeyine göre farklılaşmıştır. Elde edilen bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to determine high school students' vocational indecision and to examine how vocational indecision changes according to socio-demographic variables. 268 students from different high schools in Izmir attended to the study. The students' vocational indecision was measured by "Vocational Decision Inventory". To gather the data related with the students' and their families' demographic characteristics, a "Personal Information Sheet", prepared by researcher was used. Two conclusions were drawn from this research: Scores for irrational beliefs about choosing an occupation differed according to gender; scores for irrational beliefs about choosing an occupation and external conflict differ according to age and grade. The findings have been discussed in reference to the related literature.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :