Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet, devam edilen program ve sınıf düzeyleri açısından empatik beceri ve benlik saygısı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden 174 kız (%52.4), 158 erkek (%47.6) toplam 332 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin empatik becerilerini belirlemek için Empatik Beceri Ölçeği B Formu, benlik saygı düzeylerini belirlemek için Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde gruplar arasında farklılık olup olmadığını incelemek için Tek Yönlü MANOVA, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bulgular; öğrencilerin cinsiyeti açısından benlik saygısı puanlarının, devam edilen program açısından empatik beceri ve benlik saygısı puanlarının, sınıf düzeyi açısından empatik beceri puanlarının farklılaştığını göstermiştir. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve alanda çalışanlar ile yeni yapılacak çalışmalara ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, education faculty students' empathic skills and self-esteem levels were investigated according to their gender, program and class levels. Participants were consisted of totally 332 students, 174 of them were female (52.4%) and 158 of them were male (47.6%) who studied at the Faculty of Education in Mehmet Akif Ersoy University. In this research, Empathic Skill Scale was used to measure the students' empathic skill levels and Coopersmith Self-Esteem Inventory was used to determine self-esteem levels. One-Way MANOVA was employed in order to examine whether there was a difference between the groups in the analysis of the obtained data, and Tukey HSD test was employed to determine from which group the difference was resulted. Results showed that there were statistically significant differences on both empathic skill and self esteem levels of students according to the undergraduate program. There were differences on self esteem levels according to gender and there were differences on empathic skill levels according to class level The findings were discussed in the light of literature and a number of suggestions concerning the new studies to be conducted in this field were put forward.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :