2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi

Öz Vadeli piyasalarda işlem gören enstrümanların, spot piyasalarda ortaya çıkan risklere karşı korumasağlamak için oluşturulması vadeli ve spot piyasa arasındaki etkileşimin temelini oluşturmaktadır.Literatürde iki piyasa arasındaki etkileşim, vadeli piyasadaki işlemlerin spot piyasadaki volatiliteyiazalttığı, spot piyasaya derinlik kazandırdığı ve fiyat oluşumunda öncülük ettiği şeklinde yer almaktadır.Bu çalışmada, Türkiye’de vadeli ve spot piyasa arasındaki volatilite ilişkisi 2011-2015 yıllarını kapsayandönemde, BIST30 endeksi ve BIST30 endeks vadeli işlem sözleşmesi örneğinde ele alınmıştır. Vadeli ve spotpiyasa arasındaki volatilite ilişkisi GARCH Modeli, TARCH Modeli, EGARCH Modeli ve PARCH Modeligibi ekonometrik yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde vadeli piyasaların spot piyasadaki volatiliteyi azalttığı anlaşılmıştır.

Kaynakça

AYDOĞAN, K., “Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları İlişkisi Üzerine Bir Not”, İMKB Dergisi, 1998, s.15-22.

CHAN, K., K. C. Chan and G. Andrew K., “Intraday Volatility in the Stock Index and Stock Index Futures Markets”, The Review of Financial Studies, 1991, p.657-684.

DİKMEN, A., “Türkiye’de Vadeli İşlemler Piyasasının Gelişimi Perspektifinde Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Gelişimi ve Spot Piyasa İle Etkileşimi”, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu, 2008, (Uzmanlık Yeterlilik Etüdü).

GÖKBULUT, R.İ., Köseoğlu, S. D. and Atakan, T., “The Effects of the Stock Index Futures to the Spot Market: A Study for the Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2009, p.84-100.

IIHARA, Yoshio, Kato, K. and Tokunaga, T., “Intraday Return Dynamics Between the Cash and the Futures Markets in Japan”, The Journal of Futures Markets, 1996, p.147-162.

KARMAKAR, M., “Price Discoveries and Volatility Spillovers in S&P CNX Nifty Future and its Underlying Index CNX Nifty”, Vikalpa, 2009, p.41-56.

KASMAN, A. and Kasman, S., “The Impact of Futures Trading on Volatility of the Underlying Asset in the Turkish Stock Market”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, p.2837-2845.

KAVUSSANOS, M. G., Visvikis, I. D. and Alexakis, P. D., “The Lead-Lag Relationship Between Cash and Stock Index Futures in a New Market”, European Financial Management, 2008, p.1007–1025.

KOUTMOS, G. and Tucker, M., “Temporal Relationships and Dynamic Interactions between Spot and Futures Stock Markets”, The Journal of Futures Markets, 1996, p.55-69.

LAFUENTE, J. A., “Intraday Realised Volatility Relationships Between the S&P 500 Spot and Futures Market”, Journal of Derivatives and Hedge Funds, 2009, p.116-121.

LAFUENTE, J. A., “Intraday Return and Volatility Relationships between the Ibex 35 Spot and Futures Markets”, Spanish Economic Review, 2002, p.201-220.

LIN, C.-C., Chen, S.-Y., Hwang, D.-Y. and Lin, C.-F., “Does Index Futures Dominate Index Spot? Evidence from Taiwan Market”, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2002, p.255-275.

MUTLU, E., “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Dayanak Varlık Piyasaları Etkileşimi: İMKB-VOB Uygulaması”, İstanbul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2011, (Uzmanlık Yeterlik Etüdü).

ÖZTÜRK, B., “İMKB ile VOB Arasındaki Etkileşimin İMKB-30 ve İMKB-100 Bağlamında İrdelenmesi ve Elde Edilen Sonuçların VOB Bünyesinde Gerçekleştirilen İşlemlerin Gözetimi–Denetimi Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu, 2008, (Uzmanlık Yeterlilik Etüdü).

RYOO, H.-J. and Smith, G., “The Impact of Stock Index Futures on the Korean Stock Market”, Applied Financial Economics, 2004, p.243-251.

SINGH, Y.P. and Bhatia, S., “Does Futures Trading Impact Spot Market Volatility? Evidence from Indian Financial Markets”, Decision, 2006, p.42-62.

TOKAT, E. and Tokat, H. A., “Shock and Volatility Transmission in the Futures and Spot Markets: Evidence From Turkish Markets”, Emerging Markets Finance & Trade, 2010, p.92-104.

YILMAZ, M. K., “Vadeli Piyasa-Spot Piyasa Etkileşimi”, Active Dergisi, 2001, s.63-83.