Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER

2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2017 - Cilt: 39 - Sayı: 1

171 - 194

Vadeli Piyasa, Spot Piyasa, GARCH Modeli, TARCH Modeli, EGARCH Modeli, PARCH Modeli

107 44