Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Dergi hakkında bilgi.

http://www2.bayar.edu.tr/iibf/dergi/MYK.pdf