Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar, özgün, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak için gönderilmemiş olmalıdır.

Çalışmada yazarın adını, bölümünü, kurumunu, iletişim adresini (e-postasını) içeren bir kapak sayfası da yer almalıdır.

Çalışmalar İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir. Çalışmalar tercihen A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne, çift satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

Çalışmalarda Harvard Referans Sistemi kullanılmalıdır.

Makaleler açık bir dille yazılmış olmalı, özetler en fazla 100 kelime, anahtar kelimeler en fazla 6 tane olmalıdır.

Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada olmalı, metinde ekleneceği yer açıkça belirtilmeli, başlıkla birlikte ard arda numaralandırılmalıdır.