Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

"Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ne gönderilecek yazılar için, ilk olarak dergi "Yayın İlkeleri"nin [http://kaygi.home.uludag.edu.tr/?q=node/32] dikkatlice gözden geçirilmesi, daha sonra da aşağıdaki maddelere uyulması gerekmektedir.

1) Dergiye gönderilecek "Türkçe Yazılar" için, şu şablonun kullanılması gerekmektedir

[http://kaygi.home.uludag.edu.tr/yazarlar/MakS_T.docx].

 

2) Dergiye gönderilecek "İngilizce Yazılar" için, şu şablonun kullanılması gerekmektedir

[http://kaygi.home.uludag.edu.tr/yazarlar/MakS_E.docx].

 

3) Dergiye gönderilecek yazılarda "Referans Verme ve Kaynakça Hazırlama Kuralları" için şu metnin dikkate alınması gerekmektedir

[http://kaygi.home.uludag.edu.tr/yazarlar/Referans&Kaynaklar.pdf].

 

4) Dergiye gönderilen ve ilgili süreçler tamamlandıktan sonra yayıma kabul edilen makaleler için, "Yayın Hakları Sözleşmesi" formunun doldurularak dergi editörüne gönderilmesi gerekmektedir

[http://kaygi.home.uludag.edu.tr/yazarlar/YaySoz.pdf].