Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAZIM KURALLARI

1.             Dergi, Kastamonu      Üniversitesi’nin, bilimsel içerikli-hakemli yayınıdır. 6 ayda bir olmak      üzere yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Dergide “İşletme”,      “Ekonomi”, “Maliye”, ”Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Uluslararası İlişkiler”      alanında yapılmış; editör değerlendirmesi sonucu uygun bulunan sosyal bilimlerin diğer      alanlarında yapılmış araştırmalara yer verilir.

2.            Dergide      yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış      olması zorunludur. Yalnızca telif hakkı olmayan bilimsel      kongre/sempozyum/konferans vb. faaliyetlerde sunulmuş bildiriler,      belirtilmek koşulu ile sunulabilir.

3.            Dergide makale      yazım dili Türkçe ya da İngilizcedir.

4.            Dergiye makale      göndermek için posta ve elektronik posta yoluyla aşağıdaki belgelerin      dergi editörlüğüne ( iibfdergi@kastamonu.edu.tr) ulaştırılması gereklidir. İlgili evraklar editörlüğe      ulaştıktan sonra sorumlu yazarın elektronik posta adresine makalenin      takibi açısından bir takip numarası gönderilecektir. NOT: Birden çok yazarın bulunması halinde sorumlu yazarın ad-soyad-elektronik posta adresi- cep      telefonu ve posta adresinin açık biçimde belirtilmesi gereklidir. Dergi      ile yazarlar arasındaki iletişim sorumlu yazarın iletişim adresleri      üzerinden yapılacaktır.

Başvuru   esnasında dergi editörlüğü posta adresine gönderilecek belgeler:

Başvuru   esnasında editörlük elektronik posta adresine ( iibfdergi@kastamonu.edu.tr) gönderile-cek   belgeler:

1.  Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)

 

1.  Makalenin PDF formatında yazar veya yazarlarının   kimliklerinin ve iletişim adreslerinin açık biçimde belirtildiği kopyası.

2.              Makalenin PDF formatında yazar ve yazarların   kimliklerinin belirtilmediği, yazar kimliklerini belli edecek herhangi bir   yazı veya ekin bulunmadığı kopyası

5.            DEĞERLENDİRME SÜRECİ: Gönderilen eserler      önce editör incelemesinden geçecektir. Editör incelemesinden geçen eserler      editörlük tarafından makalenin alanında uzmanı olan en az iki hakeme      gönderilecektir. Editörün makaleyi hakemlere göndermeden reddetme hakkı      bulunmaktadır. Hakemlerden gelen raporların sonucuna göre editör ve yayın      kurulu bir hakeme daha makaleyi gönderebilir. Dergi editörü ve yayın      kurulu hakemlerden gelen raporları da göz önüne alarak makalenin      yayınlanıp yayınlanmayacağına, yazarlar tarafından düzeltmeye ihtiyaç      duyulup duyulmayacağına karar verir. Yayınlama kararı çıkan makaleler dil      bakımından incelemeye tabi tutulmak üzere bir hakeme daha gönderilir.      Editör kararı ile birlikte hakem raporları (hakem kimlikleri saklı tutulmak      kaydıyla) sorumlu yazarın elektronik postasına gönderilir. Düzeltme veya      yayınlanma kararı çıkan makaleler için yazar(yazarlar) dergi editörlüğünün      posta ve elektronik posta adresine aşağıdaki belgeleri göndermelidir.

Yayın   aşamasında dergi editörlüğü posta adresine gönderilecek belgeler:

iibfdergi@kastamonu.edu.tr elektronik posta   adresine gönderilecek belgeler:

Her   yazar tarafından imzalanmış yayın hakları formu

Her   yazar tarafından imzalanmış yayın hakları formunun taranmış kopyası

Hakem   raporlarına göre düzeltilmiş makalenin son halinin PDF ve Word formatlı   kopyasını içeren 1 adet CD.

Hakem   raporlarına göre düzeltilmiş makalenin son halinin PDF ve Word formatlı   kopyası

Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.

6.            Başvuru      dilekçesi ve yayın hakları formu ektedir.

Başvuru      dilekçesi ve yayın hakları formu ektedir.

Makalenin Şekil Şartları

Kağıt: Kağıt türü A4 (210*297 mm) olmalıdır. Kağıt boşlukları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Alt: 2,5 cm.  Üst: 2,5 cm. Sağ: 2,5 cm ve Sol: 2,5 cm. Yazılar iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

 

Türkçe Başlık: Üstte tüm harfleri büyük, “Times New Roman” yazı tipinde, 16 punto büyüklüğünde, ortalanmış biçimde başlık Türkçe başlık bulunmalıdır. Başlık için paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: 1,5 Satır.

 

Yazarlar: Türkçe başğın altında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde yazar veya yazarların adı-soyadı bulunmalıdır. Yazar adının sadece ilk harfi büyük, soyadının tüm harfleri büyük olmalıdır. Yazar ad ve soyadları ortalanmış olmalı ve her satırda sadece tek yazarın adı ve soyadı bulunmalıdır. Soyadından sonra dipnot verilmeli ve dipnotta sırayla yazarın ünvanı, kurumu, elektronik posta adresi bulunmalıdır. Sorumlu yazara ait dipnotta kurumdan sonra “S.yazar” ibaresi bulunmalıdır. Yazarlar için paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: 1,5 Satır

 

Türkçe Özet: Yazar adlarından sonra bir satır boşluk bırakılarak Türkçe özet bulundurulmalıdır. Başlangıçta koyu harflerle, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı tipinde “Özet” yazısı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti bulunmalıdır. Türkçe özette kesinlikle başka bir esere atıfta bulunulmamalıdır. Türkçe özet, 200 kelimeyi geçmemelidir. Yazı tipi “Times New Roman” ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Özet sonunda satır aralığı vermeden Times New Roman yazı tipinde, koyu harflerle, 12 punto büyüklüğünde “Anahtar Kelimeler” başğı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti bulunmalıdır. Anahtar kelimeler 5 taneyi aşmamalı, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Türkçe özet kısmının tümünün paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: Tek

 

JEL Kodu: Türkçe özetin altında çalışmanın ait olduğu bilim alanını veren JEL (Journal Of Economic Literature) kodu, kodları verilmelidir. Bunun için koyu harflerle, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde “JEL kodu” başğı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti verilmeli, arkasına ilgili kodlar eklenmelidir. İlgili JEL kodunu bulmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

İngilizce Başlık: JEL kodundan sonra bir satır boşluk vererek 16 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı tipinde, tümü büyük harfle makalenin İngilizce başğı yazılır. Paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: 1,5 Satır

 

İngilizce Özet: İngilizce başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde “Abstract” yazısı ve arkasından iki nokta üst üste işareti konur. Daha sonra Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde yazılarla çalışmanın İngilizce özeti yazılır. İngilizce özet, 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet sonunda satır aralığı vermeden Times New Roman yazı tipinde, koyu harflerle, 12 punto büyüklüğünde “Keywords” başğı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti bulunmalıdır. Anahtar kelimeler 5 taneyi aşmamalı, Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. İngilizce özet kısmının tümünün paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: Tek

 

Metin İçi Başlıklar: Başlıklar Arap sayıları (1,2,3 vb) ile numaralandırmalıdır. Alt başlıklar ise (1.1, 1.2 vb) biçimde numaralandırılmalıdır. Başlıklar Times New Roman yazı tipinde 14 punto büyüklüğünde ve koyu harflerle olmalıdır. Paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: Tek

 

Metin: Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Paragraf ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Önce:6 nk- Sonra:6 nk, Paragraf Aralığı: Tek

Tablo ve Şekiller: Tablo ve şekillerin üzerinde koyu (Bold) ve 12 punto olarak Tablo (Şekil) yazılmalı ve Arap sayıları ile numara verilmeli, ardından iki nokta üst üste yazılarak tablonun başğı yazılmalıdır. Örneğin; Tablo 1: Türkiye Yıllara Göre Kişi Baş

İletişim |
©2014 - Sitede bulunan içerik internette ücretsiz olarak bulunan kaynaklardan derlenmiş, ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kaldırılması istenen yayın(lar) için lütfen mail gönderiniz.
Zorkol Yazılım