Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1.     Makaleler Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

2.  Yazılarda başlık büyük harflerle, kalın, 12 punto, ara başlıklar kalın, 12 punto ve altı çizili olmalıdır. Yazı başlığının hemen altında yine büyük harflerle İngilizce başlık 10 punto kalın, İngilizce özet (Abstract) ve beş anahtar sözcük (keywords) yer almalıdır.

3. Özler 150-200 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe dışındaki her yazının özü İngilizce ve Türkçe olarak yazılacaktır.

4.Türkçe yazılarda hem hakem onayına sunmak, hem de daha geniş bir okur kesimine seslenmek amacıyla, yazarlar, yazının ana fikrini, amaç, yöntem ve sonuçlarını gösterecek İngilizce bir özete yer vermelidir

5.  Yazarın adı hemen başlığın altında bulunmalı “*” dipnotuyla unvanı ve çalıştığı kurum yazılmalıdır.

6.  Yazılar 3 nüsha çıktı ve CD ile gönderilmelidir.

7. Gönderilen yazılar 7000 kelimeyi geçmemelidir.

8.       Dipnotlar her sayfanın sonunda yer almalı, örnek ek malzeme bulunması durumunda, son notlar şeklinde yazıya ilave edilmelidir. Dipnot ve son notları sayılandırarak sıralamak gerekmektedir.

9.      Alıntılarda yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numaralarını parantez içerisinde verilecektir: (Tracy 1984: 445-447). Alıntılarda birden fazla yazar olması durumunda alfabetik sıraya uygun olarak soyadı, tarih ve sayfa numaraları belirtilecektir: (Eruz&Kurultay 1995: 440-441). Elektronik alıntılarda yazarın soyadı, varsa kaynağın yayın yılını belirtmeniz yeterlidir: (Arnold 1994: 8). Elektronik başvuru kaynaklarından alıntı yapmanız durumunda ise, internet tam yolu (URL) ve erişim tarihini belirtilmelidir: ( bkz. http://www. microsoft.com/germany).

10. Kaynakçada Harvard bibliyografya sistemi esas alınmıştır. Buna göre kaynakça dili, yazının dilinde bu sisteme göre hazırlanacaktır:

Örnekleri inceleyiniz.

 

Tek yazarlı Kitaplar:

Kussmaul, Paul (1995) Training the Translator, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Akbulut, Ayşe Nihal (2004) Söylenceden Gerçekliğe [=From Utterance to Reality], İstanbul: Multilingual

 

Birden fazla yazarlı kitaplar

Hatim, Basil & Mason, I. (1990) Discourse and the Translator. London/NewYork: Routledge.

 

İkiden fazla yazarlı kitaplarda Uluslararası ed. ya da et. al. eds. ifadeleri kullanılacaktır.

Grace, B. et al., (1988) A History of the World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ansiklopedi maddesi ya da derleme kitaba katkı durumunda aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Snell-Hornby, Mary (1989) 'Andere Länder, andere Sitten' in Heide Schmidt(ed.) Interference in der Translation, Leipzig: VEB Verlag Enzykläpoedie, 133-143.

Stubbs, Michael (1986) 'Lexical Density' in MalcolmCoulthard (ed) Talking about Text, Birmingham 27-42        

Dergilerde

Evans, William. A. (1994) 'Approaches to intelligent information retrieval', Information processing and management, 7 (2), 147-168.

 

Konferans sunum veya bildiri kitaplarıyla ilgili yayınlarda

Mossop, Brian (1994) 'Goals and Methods for a course in translation theory' in M.Schnell Hornby and K.Kaindl (eds.), Translation Studies. An Interdiscipline. Selected papers from the Congress, Vienna, 9-12 September 1992. Amsterdam:John Benjamins, 401-410.

Silver, K.(1991). Electronic mail: the new way to communicate. 9th International Online Information Meeting. 3-5 December 1990 London. Oxford: Learned Information, 323-330.

 

Tezlerde

Gutter, A.J. (1995). The linguistic significance of current British slang. Tez (DR/ YL). Edinburgh: Edinburgh Universitesi (yayınlanmamış).

 

Elektronik ortamla ilgili kayıtlarda

Gow, Francie (2003) Metrics for Evaluating Translation Memory Software (çevrimiçi) http://www.chandos.ca/thesis.html, [10 Kasım 2006].

Fishman, Robert (2005) The rise and fall of suburbia. [e-kitap]. Chester: Castle Press. (çevrimiçi) libweb.anglia.ac.uk / E-books [5 June 2005].

 

Çevrimiçi bir dergide yayınlanmış bir makale:

Açıkgöz, Fırat and Sert, Olcay 2006 “Interlingual Machine Translation: Prospects and Setbacks” Translation Journal 10(3) (çevrimiçi) http://accurapid.com/journal/37mt.htm, [3 Nisan 2007]