Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanarak online sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Gönderilen Makalelerde aşağıdaki yazım kuralları aranır.

1. Dergimizde Türkçe yazılar yayınlanır. Yazılarda metnin başında Türkçe özet  ve altında İngilizce başlık ve özet  verilmelidir. 11 punto ile yazılmış olarak ve 100-200 kelimelik özet verilmelidir. Özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en çok beş adet “anahtar kelime” (keywords) verilmelidir.

2. Makalelerde sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:

Üst ve alttan boşluklar:  2.5 cm

Sağ ve soldan boşluklar: 2.5 cm

Üstbilgi ve altbilgi: 1,25 cm

3. Makaleler, “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve 11 punto ile yazılmalıdır.

4. Makalelerdeki tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli (Tablo 1, Şekil 1 şeklinde), tablo ve şekillere ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.

5. Kaynaklar kısmında yer alan kaynaklar aşağıdaki gibi gösterilecektir:

Grossman, G.M., Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge MA: MIT Press.

Pesaran H.M., Shin, Y. (1999), Autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis, in: S.Storm (Ed.) Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, chapter 11, Cambridge University Press.

Ozturk, I., Acaravci, A. (2010). CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225.

6. Makalenin hakem süreci bittikten sonra yazılar yeniden yazara gönderilerek son bir defa yazım ve imla kuralları ile şekil şartlarını kontrol etmeleri istenecektir.

7. Makalelerdeki bütün imla ve dilbilgisi hatalarının sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Gerekli kuralları sağlamayan makaleler yeniden yazara gönderilecek, gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde değerlendirme sürecinden çıkartılacaktır.