Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İş Ahlakı Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm'lik alana) 1,5 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Çalışmalar bu formatta 30 sayfayı aşmamalıdır.

Yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Başlık sayfası (yazar(lar)ın tam adları, çalıştıkları kurumlar ve makale üst başlığını içeren),
• 90-120 kelime arası Türkçe özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,
• 90-120 kelime arası İngilizce özet ve 3-5 kelime arası Anahtar Kelimeler,
• Ana metin. Ampirik çalışmalar giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerini içermelidir.
• Yöntem kısmında ise mutlaka örneklem, veri toplama araçları ve işlem alt bölümleri bulunmalıdır.

Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

• Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association [5. Baskı, 2001] adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır (Türkçesi için APA Yayım Kılavuzu, 2009, Kaknüs Yayınları, İstanbul). Bu kurallara uygun olmayan yazılar yazarlarına iade edilir.

• Ekler
• Yazar Notları ve yazışma adresi, telefon, faks ve e-posta adresi (Özellikle editöryal yazışmaların yapılacağı bir e-posta adresinin bulunması önem taşımaktadır.)
• Yazarın/Yazarların Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler
• Çalışmanın, MS Word 6.0 veya sonrası sürümü ile yazılmış bir kopyasının editor@isahlakidergisi.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi editöryal sürecin başlaması için yeterlidir.
• Yazar(lar)dan sadece, tümünün imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektubu yayımcıya posta veya faks ile göndermeleri istenmektedir. Bu mektupta; yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu ve yazı yayımlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Yayımlanan yazıların içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan sorumludur.