Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 11 - 22 2018-04-30
Yavru Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W.)'ndan Lactococcus garvieae'nin İzolasyonu ve Plazmit Profilleri Üzerine Bir Çalışma
Jale KORUN,Mehtap KURTOĞLU
48 261

Öz Bu çalışmada Fethiye bölgesindeki bazı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) işletmelerindeki hasta yavru balıklardan Lactococcus garvieae suşları izole ve identifiye edilmiştir. Hasta balıklarda durgunluk, iştahsızlık, gözlerde ekzoftalmi ve hemoraji, abdominal kısımda şişkinlik gözlenmiştir. İç bulgu olarak karaciğerde hemoraji, dalakta büyüme (splenomegali) ve karın boşluğunda asidik sıvı birikimi tespit edilmiştir. Lactococcus garvieae suşları ampisilin, eritromisin, kloramfenikol, sülfametoksazol, oksitetrasiklin, tetrasiklin ve trimetoprim’e duyarlılık, basitrasin, flumekuin, furazolidon, kanamisin, nalidiksik asit, oksalinik asit ve streptomisin’e direnç gösterdi. Plazmit analiz sonuçlarına göre, suşların farklı boyutlarda plazmitleri içerdikleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

alabalık
Anderson, D. G., McKay, L. L. (1983). A simple and rapid method for isolation large plasmid DNA from lactic streptococci. Appl Environ Microbiol., 46(3), 549-552.
Birincil Dil tr
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Jale KORUN
Mehtap KURTOĞLU