Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asia Minor Studies - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN İLKELERİ

 

1. herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir.çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır. Dergide sosyal ve beşeri bilimler alandaki bütün bilimsel araştırmalara yer verilmektedir.

 

2. Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, , ve yazılara da yer verilmektedir.

 

3. Dergiye gönderilecek yazılar ile birlikte web sayfasında yer alan Makale Başvuru Formu doldurulup gönderilecektir.

 

5. Yazının başlığının altında yazarın adı soyadı yer almalı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi ise dipnotta verilmelidir.

 

7. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazarın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

 

9. Yayın kurulu gönderilen makale üzerinde şekil yönünden her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

11. Yayınlanan çalışmaların yayın hakkı dergiye aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

13. Hakemler tarafından yayınlanmaya değer bulunan ve son düzenlemeleri yapılarak yayın kuruluna teslim edilen makalelerin basım ücreti ve posta giderleri makale sahiplerinden alınır.

 

 

 

 

 

Yayınlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce özet ve anahtar kelimelerbulunmalıdır. Özetler 200 kelimeyi geçmemeli, Makalelerin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir.

 

 

Kağıt Boyutu

Üst Kenar Boşluk

Alt Kenar Boşluk

Sol Kenar Boşluk

Sağ Kenar Boşluk

Yazı Tipi

Yazı Tipi Stili

Boyutu (normal metin)

Boyutu (dipnot metni)

Satır Aralığı

 

 

3. Gönderilecek bilimsel çalışmaların sayfa sayısı belge, kroki, harita ve benzeri malzemeler gibi eklerle birlikte en fazla 20 sayfa olacaktır.

 

5. Makalede en fazla 8 şekil ve/veya tablo verilmelidir. Şekil ve tablolar metin içerisinde mutlaka belirtilmelidir. Şekil ve tablo ebatları makale için belirtilen ölçüler dışına taşmamalıdır.

 

6. Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir.

 

8. Köprülü, M. Fuad, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.