WEB HARİTALAMA HİZMETLERİ (WMS) UYGULAMALARININ TEKNİK ve PERFORMANS BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Öz Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) dünya üzerinde var olan tüm nesneleri coğrafî veri olarak kabul eden ve bunları kendine özgü yöntemleriyle sayısal düzlemde gösterebilen bir bilgi işlem sistematiğidir. CBS, son yıllarda bilişim teknolojilerindeki ilerlemeye paralel olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Mekânın organizasyonu ve plânlanması ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak başta üzere belediyeler, silahlı kuvvetler, turizm şirketleri ve eğitimciler bu bilgi işlem sistematiğinden en yüksek düzeyde yararlanma çabası içindedir. Bilgi teknolojilerinde söz sahibi bazı şirketler CBS’den yararlanmak suretiyle ürettikleri ürünlerini kullanıcılarıyla paylaşmaktadır. Bu ürünlerin giderek zenginleşen içerikleri, kullanıcıların dünyanın farklı yerlerini ve olanaklarını keşfetmelerine yardımcı olur. Günümüz koşullarında web ortamında hareketsiz görsellerden yol tarifine, trafik yoğunluğundan otel rezervasyonuna kadar ücretli veya ücretsiz pek çok hizmetten yararlanmak mümkündür. Ancak bilgi teknolojilerinin kullanımı, bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu teknolojilerden en ucuz ve en verimli şekilde nasıl yararlanılacağı sorunu, bunların başında gelir. Bu çalışmada özellikle son on yıldır büyük bir gelişim gösteren web tabanlı CBS programlarının performansları ve yeterlilikleri incelenmiştir.  Bu çerçevede dört büyük web tabanlı harita sağlayıcının (Google Maps, Bing Maps, Yahoo! Maps, Ovi Maps) geliştirmiş olduğu çevrimiçi CBS hizmetleri hız, güvenlik, güvenirlik, geliştirilebilirlik ve erişilebilirlik açısından bazı testlere tabi tutulmuştur.

Kaynakça

Zhang, C., Li, W., (2005), The Roles of Web Feature Service and Web Map Service in Real Time Geospatial Data Sharing for TimeCritical Applications, Cartography and Geographic Information Science, Vol. 32, No. 4, 2005, s. 269-283.

Guo, L., Web Map Server, Encyclopedia Article (DRAFT), http://wwwusers.cs.umn.edu/~jkang/8715/HW3/E3_LG.pdf

Van der Schee, J., Kolkman R., (2010), Multimedia Tests And Geographical Education: The 2008 International Geography Olympiad: International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 19, No. 4, November 2010, 283–293.

Holt–Jensen, A., (2009), Geography. History and Concepts: A Student’s Guide. London: SAGE Publications Ltd., 4.Baskı.

Johansson, H., (2010), Rich Web Map Applications An Assessment Of Performance, Functionality And Implementation Of Rich Internet Application Techniques In Web-Based GIS, Master of Science Thesis In The Programme Software Engineering and Technology.

Khan, Z. A., ve Adnan, M., (2010), Usability Evaluation of Web-Based GIS Applications A Comparative Study of Google Maps and MapQuest. Sweden: Blekinge Institute of Technology, Master Thesis.

NCGC., (2005), Geospatial Web Map Services, Executive Briefing (Draft). Özege, Z., vd. (2009), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Web Servisleri,

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2009, 02-06 Kasım 2009, İzmir. http://gis.uml.edu/wordpress/