Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Plan Analizi: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşme olgusu özel kurumlarda büyük değişimler yaşanmasında etkili olmakla birlikte özellikle; hizmetlerin kaliteli, daha verimli, yönetişimin etkin olduğu, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin olmadığı ve bu kapsamda devletin küçültülmesi gerektiği düşüncesi, bilim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerlemeler kamu kurumlarının da kendini çağın gereklerine uyum sağlaması noktasında teşvik edici olmuştur. Kurumlar geleneksel yönetim anlayışının 21. yy ile birlikte değişen ihtiyaçlara cevap verememesi noktasında yeni arayışlara koyulmuşlardır. Bu durumu Türk Kamu Yönetimi özelinde düşündüğümüz zaman 2000’li yıllardan sonra yapılan reformların anahtar kelimesinin ‘stratejik planlama’ olduğu görülmektedir. Söz konusu bu kavramın kamu yönetimi birimlerinden olan ve kentsel hizmetlerin sunumunda öncü rol oynayan “belediyeler” içinde önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacını, 2013 yılında büyükşehir olma niteliğine kavuşmuş olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stratejik planının analiz edilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca günümüzde çağın gereklerine uygun bir şekilde etkin ve kaliteli hizmet sunmak adına stratejik planlarda olması gereken belli başlı kriterlerin, Kahramanmaraş’ın bir büyükşehir belediyesi olarak ilk defa hazırladığı 2015-2019 stratejik planının belirlenen hedeflerle uygunluğu değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 stratejik planı detaylı bir şekilde çalışma kapsamında incelenmiştir.

 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

"In today’s world, the fact of globalisation has led to major changes in private institutions; the thought of the services with higher quality, efficiency and governance, without bureaucracy and the thought of downsizing the state, the rapid developments in the fields of information and communication technologies have encouraged the public institutions to adapt themselves to the requirements of the era. The institutions have embarked on the new quests because of the fact that the traditional management regime could not face the changing demands in 21th century. When this situation is considered specifically in the Turkish Public Administration context, it is realized that Strategic Planning has been the key word for the reforms made since 2000s. That concept has been gaining significance steadily in municipalities which have the prominent role in supplying urban services.

In this respect, the present study aims to analyze the strategic plan prepared by Kahramanmaras Metropolitan Municipality gaining the status of becoming a metropolis in 2013. Besides, the objectives of the strategic plan prepared by Kahramanmaras Metropolitan Municipality for the years 2015-2019 were subjected to analysis with the aim of determining whether those objectives are in accordance with the criteria required in strategic plans. In this context, the 2015-2019 Strategic Plan of Kahramanmaras Metropolitan Municipality was examined in detail."

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :