Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin öğretme- öğrenme sürecinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları

Yazar kurumları :
KSÜ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloji günümüzde günlük yaşamın her alanına girmiş durumdadır. Teknolojik uygulamaların en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de eğitimdir. Araştırmalara göre öğretimde bilgisayar kullanımı eğitim durumlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin bilgisayar kullanma durumları, bilgisayarın rolü ve bilgisayarın öğretimde kullanımı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma öğretmenlerin bilgisayarları öğretme-öğrenme sürecinde kullanımıyla ilgili görüşlerini ortaya koymaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu 141 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Seferoğlu (2008) tarafından geliştirilen "Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öğretmen Davranışları", tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve mesleki kıdemlerine göre bilgisayarı öğretme-öğrenme sürecinde kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Öğretmenlerin okuttukları sınıflara göre bilgisayarı öğretme-öğrenme sürecinde kullanım düzeyleri dördüncü sınıfı okutan öğretmenler ve üçüncü sınıfı okutan öğretmenler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır ve bu ilişkinin dördüncü sınıfı okutan öğretmenler lehine olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Today, the technology has been introduced into every field of daily life. Education is seen as one of the most common applications of technology. According to researches computer using affects education in positively. In this study, it was determined the situation of using computers, the role of computers and the opinions about the using of computers in education of primary school teachers. This is a descriptive study about the teachers' views on using computers on teaching- learning process. The study group consists of 141 teachers, quinted attitude scale "Teacher Attitudes about using computer" was used as a collector data. According to results there is no significant relationship between teachers' age, sex and the levels of using computers appropriate with their seniority, in teaching- learning process. Teachers' computer use levels in the process of teaching-learning with respect to grade, there is a significant relationship between the teachers who teach 4th grade and who teach 3rd grade and this relationship was found to be in favor of teachers who teach 4th grade.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :