Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkez bankacılığında bağımsızlık şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından üç merkez bankası: fed, ecb, tcmb

Yazar kurumları :
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Merkez Bankaları tarihi 1668 yılında başlamaktadır. Günümüzde ise Merkez bankacılığı için bağımsızlık tartışmaları gündemdedir. Yapılan birçok çalışma merkez bankalarında bağımsızlık arttıkça hem bankaya güvenin, hem de bankanın kredibilitesinin arttığını göstermektedir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası modern merkez bankacılığına ayak uydurmak için köklü reformlara gitmiştir. Bağımsızlık tartışmalarıyla beraber modern merkez bankacılığı için yükselen diğer iki değer ise şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Merkez bankaları ülke ekonomileri açısından büyük önem taşıyan para politikasını yürüten mekanizma olduğu için bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik konuları üzerinde sıkça durulmaktadır.

Özet İngilizce :

The history of Central Banks started at 1668. Nowadays independence discussions are current for central banking. Many of studies show if independence increases both credibilities and trust rise up. So that Central Bank of Turkish Rebuplic become radical reforms for keeping up with modern central banking. With independence arguments, transparency and accountability are other two values that rise up for modern central banking. Independence, transparency and accountability are the most important issues for Central Banks, because they are the mechanism that execute monetary policy which becomes considerable for economic situtations of countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :