Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 Cilt: 17 - Sayı: 2

70 17

İÇİNDEKİLER

MAĞUSA’DA DİNİ HAYAT

Emine YILDIRIM, Ali COŞKUN

3 1

SÖZLÜ KÜLTÜR VE ÂŞIK VEYSEL

Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU, Halk EDEBİYATI

5 2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Olcay ÖZDEMİR, Muhammet ÖZDEMİR, Bengisu KAYA

2 2