Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 Cilt: 49 - Sayı: 1

647 276

İÇİNDEKİLER

Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek

Fatma ÖRSDEMİR, Neslin İHTİYAROĞLU

28 13

Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Muzaffer ELMAS

29 17

Siberkondri Ciddiyet Ölçeğinin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirliği

Serap EJDER APAY, Ayşe GÜROL, Süreyya ÖZDEMİR, Seval USLU

28 11
32 11