İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi,ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler (Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilimleri, Turizm, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve diğer ilgili alanlara) alanındaki özgün bilimsel makaleleri yayınlayan ulusal hakemli bir dergidir.Derginin yayın süresi yılda iki defa olmak üzere; Haziran ve Aralık aylarına gelen süredir.

Cilt: 3 Sayı: 2 - 2019 Son Sayı