Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlığın əhəmiyyəti və fəaliyyəti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşadığımız qlobal iqtisadiyyatda kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) rolu, ölkədə iqtisadi göstəricilərə müsbət təsiri baxımından əhəmiyyəti inkaredilməzdir. Tez‐tez dəyişən və yenilənən texnologiya vasitələrinin tətbiq edildiyi bir dövrdə KOS‐ların bu dəyişikliklərə və yeniliklərə ayaq uydurması daha asan və rahatdır. Təbii ki, bu prosesdə müəyyən maliyyə problemləri yaşayan, həll edə bilən və ya həll edə bilməyən KOM‐lar da (Kiçik və Orta Müəssisələr) vardır. Buna baxmayaraq dünyanın inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrində KOS‐lar vəya KOM‐lar iqtisadiyyatın inkişafında aparıcı rola malikdir. “Azərbaycan iqtisadiyyatında KOS‐ların önəmi və fəaliyyəti” başlıqlı tədqiqatda sahibkarlıq anlayışı, onun əsas xüsusiyyətləri və KOS‐lar haqqında məlumat verilmiş, ölkəmizdə bu sahənin inkişaf yolu, KOS‐ların ölkə iqtisadiyyatındakı payı, KOM‐ların rolu və önəmi məsələlərinə toxunulmuşdur.

Özet İngilizce :

In a global economy the role and the importance of SMEs is undeniable in terms of their positive role in the local country’s economic indices. SMEs can easily adapt the changes with the help of new technologies. But there are some obviously SMEs which have got a few financial problems that remain solved or not solved. In spite of some problems, SMEs take a great part in economy of the developed countries. Thise article studies the term of entrepreneurship, the main features of entrepreneurship and the importance of SMEs in a developing economy, along with the role of SMEs and their significance in our country.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :