Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel yurttaşlık davranışı ve belediyelerde yönetim sorunu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel yurttaslık davranısı, 1940’lardan itibaren üzerinde çalısılan bir yaklasım olmakla birlikte 1980’lerde ayrıntılı bir sekilde kavramsallastırılmıstır. Kavram, örgüt çalısanlarının resmi görev ve rol tanımlarının dısında olan, mevcut ödül ve ceza sisteminin kapsamı içinde yer almayan, sergilenmeleri bütünüyle çalısanların kisisel iradelerine bağlı olan tavır ve davranıslar olarak tanımlanabilir. Bu tür tavır ve davranısların ana özelliklerinden biri örgütsel performansı olumlu bir sekilde etkilemeleridir. “Yardımseverlik (helping behavior), özverili ve sabırlı olmak (sportmanship), örgütsel sadakat (organisational loyalty), örgütsel uyum (organisational compliance), bireysel inisiyatif (individual initiative), kurumsal sorumluluk (civic virtue), ve kendini gelistirmek (self development)” yaklasımın temel öğeleri olarak belirlenmistir. Örgüt çalısanlarında bu yaklasımın sağlıklı bir sekilde yerlestirilebilmesi için “örgütsel bağlılık, liderlik yaklasımı ve örgütsel adalet algısının” olumlu bir sekilde sağlanması gereklidir. 2004 ve 2005 reformları ile birlikte, Türkiye’de belediyeler önemli bir yapısal dönüsüm sürecine girmistir. Belediye çalısanlarının, bu sürecin gereklerine uygun performans sergilemeleri açısından, örgütsel yurttaslık davranısı yaklasımı önemli bir araç olabilir.

Özet İngilizce :

The organisational citizenship behaviour, which has been subject to studies since 1940’s, was conceptualized in detailed manner during 1980’s. The concept can be defined as the behaviours which are out of the official tasks and roles and also out of the present motivation system and are subject to the personal desire of the employees. One of the main characteristics of those behaviours is that they affects the organizational performance in a positive manner. The fundamental elements of this approach consists of helping behaviour, sportsmanship, organisational loyalty, organisational compliance, individual initiative, civic virtue and self development. In order to make the employees accustomed to organisational citizenship behaviours, the conditions such as organisational commitment, leadership and organisational justice perception should be performed. Turkish municipalities entered into an important procedure for structural transformation after the reforms on municipalities during both 2004 and 2005. The approach of organisational citizenship behaviour can be used as a tool for making municipal personnel act in order to meet the needs of this transformation period.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :