Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal kalkınmacılıktan küresel neoliberalizme anti-emperyalizm: latin amerika deneyimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Latin Amerika kalkınma okulu üçüncü dünya kalkınmacılığı içinde merkezi bir yer tutar. Bu makale Latin Amerika kalkınma tartışmalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak üçüncü dünyanın kalkınma mücadelesinin merkez ülkelere karşı olduğu kadar ülke içindeki egemen sınıflara karşı bir mücadele olduğuna işaret ediyor. Makalenin ilk bölümü Latin Amerika kalkınma okulu tartışmalarının temel eksenlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu bölüm gösteriyor ki, tartışmalarda anti-emperyalizm vurgusu güçlüdür ve kalkınmanın önündeki en önemli engelin Anglo-sakson merkez ülkelere olan bağımlılık ilişkisi olduğu vurgulanır. Makalenin ikinci kısmı ulusal kalkınmacılıktan neoliberal küreselleşmeye kadar uygulanan kalkınma politikalarının izini sürerek, Latin Amerika'da eşitlikçi kalkınma politikalarının uygulanmasını engelleyen en önemli faktörün bu ülkelerin egemen sınıflarının stratejileri ve işbirlikleri olduğunun altını çiziyor.

Özet İngilizce :

Latin America development debates occupy a central place in Third World developmentalism. This article underlines that development struggle of the third world is a struggle against the centre countries as well as against dominant classes within each country. First part of this article lays out the main axes of debate within the Latin American development school. This part shows that there is a significant emphasis on anti-imperialism in the Latin American development debates. It is maintained that the main impediment to attaining development is the dependency relationship to the Anglo-Saxon centre. The second part of the article traces the development policies from national development to neoliberal globalization and underlines the fact that the strategies and alliances of dominant classes in Latin America countries have been important factors that prevent the implementation of egalitarian development policies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :