Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 67

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analyzing foreign direct investment decisions of multinational enterprises within competitive framework: a value chain based perspective

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Main aim of this study is to analyze foreign direct investments as a tool to trace the strategic actions of multinational enterprises within a value chain approach. The study is based on an integrative review of related literature and the development and tests of hypotheses focusing on the relationship between foreign direct investment decisions and type of competitive advantage pursued by the firm. Porter's Value Chain Approach and Generic Strategies are considered as important strategic tools in the study. In this sense, dispersion of foreign direct investment among upstream and downstream activities in the value chain is expected to affect the type of competitive advantage pursued by the firm in different ways, causing it to pursue either cost leadership or differentiation based competitive advantage.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, çok uluslu işletmelerin stratejik faaliyetlerini izleyebilmek için önemli bir araç olan doğrudan yabancı yatırımları, değer zinciri temeli bir yaklaşım kapsamında ele almaktır. Çalışma, ilgili literatürün bütüncül bir biçimde incelenmesine ve bu çerçevede doğrudan yabancı yatırım kararları ile işletmenin izlediği rekabet avantajı arasındaki ilişkiye odaklanan hipotezlerin geliştirilerek test edilmesine dayanmaktadır. Porter tarafından geliştirilen Değer Zinciri Yaklaşımı ve Temel Rekabet Stratejileri, çalışma kapsamında, önemli stratejik araçlar olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımların değer zincirinde yer alan yukarıya ve aşağıya dönük faaliyetler temelindeki dağılımının, firmanın izlediği rekabet avantajı türünü, maliyet liderliği ya da farklılaştırma olarak değiştirmesi beklenmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :