Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hadis öğretimi üzerine bazı düşünceler

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, DKAB Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'an'dan sonra, dine kaynaklık etme bakımından önemli bir yere sahip olan Hz. Peygamber'in sözlerini anlama gayretleri, sahabe döneminden itibaren Müslümanlarca aynı titizlikle sürdürülmeye çalışılmıştır. Sonraki dönemlerde ise hadisleri anlamaya yönelik öğretim faaliyetleri farklı kurum ve mekânlarda her geçen gün daha da artarak devam etmiştir. Günümüzde ise ilk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerin çeşitli bölümlerinde değişik isimlerdeki derslerde, öğrenci seviyeleri ve kurumun özelliğine göre hadislerin anlaşılma çabaları sürmektedir. Bu ise evrensel İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in misyonu açısından önemlidir. Bu yazıda, sened ve metin kritiğine dayalı hadisleri anlama faaliyetinin önemi bir kez daha hatırlatılmış, hadis öğretimini daha da etkin hâle getirmek için nelerin yapılması gerektiği hususunda bazı düşünceler dile getirilmiştir. Bu düşünceler çerçevesinde, öğretime konu olan hadislerde yer alan kavramların günlük hayatla ilişkilendirilerek verilmesine, Hz. Peygamberden bizlere nakledilen sözlerin bireysel, toplumsal ve evrensel değerler içerdiğinin farkında olunmasına dikkat çekilmiştir. Hadislerin öğretiminde bütüncül yaklaşımın önemine binaen, Kur'an başta olmak üzere, diğer ilmî disiplinlerden de azamî derecede yararlanılmasının, hadisleri anlamada parçacı yaklaşımın önüne geçmek açısından önemine vurgu yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The effort to understand the words of Mohammed, which take an important place for constituting a source regarding the religion after the K oran, i s t ried t o be s ustained b y t he Moslems since the period of the Sahabe (companions of the Prophet Mohammed). And during the later periods, the educational activities for understanding the hadith continued increasingly at different institutions and locations. And today, the efforts to understand the hadith are continued in different sections of primary and secondary education institutes and departments of universities and under various names of course according to the levels of students and the attributes of institutions. And these efforts are important considering the mission of Mohammed, the Universal Islamic Prophet. In this writing, the importance of the activities for understanding the hadith based on charter and text critics, some thoughts regarding what to do in order to increase the efficiency of hadith education are mentioned. In the frame of these thoughts, it is pointed on that the notions in the hadith, subject of the education, are given whilst being associated with daily living, on being aware of that the words of Mohammed, transferred to us, contain individual, social and universal values. In virtue to the importance of integrated approach at hadith education, the importance of, lead by Koran, benefiting from other scientific disciplines in order to prevent a partial approach at understanding the hadith is highlighted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :