Yeni Kent Sorunu

Öz Başlığı Yeni Kent Sorunu olan Merrifield’ın (2017) kitabı Paris’te kentsel yapının stratejik planlar doğrultusunda yeniden tasarlanması ile ilgilidir. Merrifield (2017) bu kitabını, Marksist bir bakış açısıyla, kuramsal bilgilere dayanarak ve betimleyici bir dille yazmıştır. Merrifield Yeni Kent Sorunu kitabında kendi Marksist düşüncelerini her bölümde belirtmişse de, bunu yaparken, nesnel olmaya dikkat etmiştir. Merrifield’in savunduğu ana düşünce ise, bu olumsuzluklara halkın karşı çıkması ve toplumsal hareket niteliğinde bir başkaldırıda bulunmaları gerektiğidir. Merrifield bu çalışmasında üst kesimlerin kentte yaptıkları değişikliklerin altında yatan başlıca tarihsel süreçleri de incelemiştir. Bunun yanında, “Haussmannlaştırma” kavramına da neredeyse bütün bölümlerde sık sık başvurarak, kentsel toplumu egemen sınıfın biçimlendirdiği düşüncesini yinelemiştir. “Yeni Haussmanlaştırma” kavramı Merrifield’in yarattığı bir kavramdır. Merrifield her bölümde farklı farklı konulara değinerek, okuyucuda bir sonraki bölümle ilgili merak uyandırmaktadır. Kitapta genel olarak bir ayaklanma ve bunun gerekliliği düşüncesi bulunmaktadır. Ana düşüncesinden kitabın başından sonuna dek hiç kopmayarak, kendi içinde tutarlı kalmayı başarmıştır. Merrifield’in Yeni Kent Sorunu kentsel dönüşümü ve kentin gitgide bir savaş alanına dönüşmesini amacına uygun olarak betimleyerek, okunması gereken bir eser vermiştir. Aynı zamanda, kent çerçevesindeki konuyu bütün dünya geneline uyarlanabilecek biçimde ele almasıyla evrensel bir kitap yazmıştır. Bu eser küresel dünyada kent sorununa ilgi duyan herkese yöneliktir.

Kaynakça

Çınar, F. (2019). Bir Anadolu Mirasına Hayat Vermek: Ayancık Kereste Fabrikası. Erişim: 9 Aralık 2019 tarihinde, https://www.arkitera.com/gorus/bir-anadolu-mirasina-hayat-vermek-ayancik-kereste-fabrikasi/ adresinden erişildi.

Kaya, M. (2011). Türkiye’nin İlk Sanayi Kasabalarından Biri Ayancık, Sinop (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Merrifield, A. (2017). Yeni Kent Sorunu (Duygu Toprak ve Ceren Akyos, Çev.), İstanbul, Tekin Yayınevi.